Pravidla systému Netter

 1. Netter.cz nenese žádnou odpovědnost za případné vzniklé škody, uživatelé Netter.cz registrací souhlasí s podmínkami používání.
 2. Uživatel je zodpovědný za vkládané texty a obsah, které se řídí platnými zákony a morálními pravidly České republiky.
 3. Uživatel se zavazuje, že obsah stránek neporušuje platné zákony ČR. Netter.cz za obsah uživatelů nenese zodpovědnost.
 4. Netter může provádět jakékoli změny ve službách, které již jsou používány uživateli. Za odstávky Netter nenese zodpovědnost.
 5. Uživatel nesmí měnit kódy aplikací. Každá změna v kódu je možná jen po dohodě s administrátorem webu.
 6. Uživatel se zavazuje, že nebude napadat Netter nebo Netter weby, jinak následuje okamžitý IP Ban + smazání účtu.
 7. Administrátor si vyhrazuje právo na Vaší mikrostránku umístit reklamu a vy jste závazni ji zobrazovat.
 8. Uživatel ručí za správnost údajů, které vkládá při registraci a souhlasí se zasíláním informačných e-mailů (zpravidla neposíláme).
 9. Provozovatel neručí za ztrátu nebo odcizení údajů užvatele. Povinností uživatele je jeho údaje střežit (PIN, heslo, e-mail přístup).
 10. Netter si vyhrazuje právo kdykoli zrušit jakýkoli účet/službu/doménu bez udání důvodů nebo při porušení některých pravidel.
 11. Netter nezaručuje funkčnost každé aplikace ani nedokáže zajistit stoprocentní dostupnost. Nefunkčnost/nedostupnost je nevymahatelná.
 12. Každý registrovaný uživatel má právo smazat svůj účet. Smazání účtu je nenávratné. Netter nedokáže obnovit uživatelem smazaný účet.
 13. Celý Netter je řízen člověkem a je zdarma. Proto je ve výpadcích a technických problémech vyžadována tolerance a trpělivost.
 14. Netter službu spouští dobrovolně a zdarma, stejně jako vy ji dobrovolně používáte. Jakékoli případné škody jsou nevymahatelné.
 15. Netter.cz může kdykoliv tyto pravidla změnit, do platnosti vstupují ihned po zveřejnění.